تیراندازی مرگبار در میدان جمهوری اسلامی مشهد | واکنش پلیس خراسان رضوی