تبلیغات محیطی ورزشگاه آزادی بین دو نیمه دیدار استقلال و نفت تهران

 

تصویربرداری صداوسیما برای اینکه تبلیغات دور زمین در بازی استقلال و نفت را پخش نکنند!