خزانه جهانی بذر سوالبارد/نروژ: این خزانه تضمینی برای بقای انواع محصولات غذایی است.

غار باستانی معروف به نام دروازه جهنم یا دروازه پلوتو/ترکیه : دانشمندان میزان غلظت CO2 را در آن اندازه گیری کرده اند و کشف کردند که در حالی که در طول روز، خورشید گاز را از بین می برد، در شب، زمانی که درجه حرارت کاهش می یابد و CO2 بزرگتر از هوا می شود، در پایین تشکیل یک «دریاچه مرگبار» تشکیل می شود.

 

جزیره مارها در اقیانوس اطلس: به ازای هر مترمربع از جزیره یک مار وجود دارد و برای حفاظت از آنها کسی نمی تواند وارد جزیره شود.

جزیره سورت در جنوب ایسلند : امروزه فقط برای تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد تا نتایج بدون تاثیر انسانی به دست بیایند.

آرشیو سری واتیکان : دارای اسنادی مربوط به کلیسای کاتولیک و دسترسی به آن ممنوع است!

 

جزیره نیهاو در هاوایی : معروف به جزیره ممنوعه با ۱۷۰ نفر جمعیت که حتی افراد مشهور و یا ثروتمند هم باید برای ورود اجازه دریافت کنند.

معبد ایسه در ژاپن :این معبد برای یادآوری مفهوم مرگ و تولد دوباره هر از ۲۰ سال بازسازی می شود اما باوجود زیبایی اش تنها تعداد محدودی از کشیشان و خانواده سلطنتی اجازه ورود دارند.