درنگ : کاترینا کامپرانی معماری در آتن نگاهی دقیق‌تر به این اجسام داشته است. او معتقد است تنوعی در روش استفاده از این اجناس وجود ندارد به گونه‌ای که روش استفاده از این وسایل در ذهن ما ثبت شده است.

او برای درک بهتر این موضوع وسایل ساده و مورد استفاده روزانه افراد را طوری طراحی کرده که نوع استفاده این وسایل را تغییر بدهد به طوری که استفاده از آن سخت باشد. او ابتدا این وسایل را به وسیله برنامه کامپیوتری طراحی کرده و سپس گونه‌های آزمایشی این وسایل را تولید کرده است.

او می‌گوید عکس العمل افراد بسیار دیدنی بوده و از خواندن نظرات کاربران لذت می‌برد. ظاهرا اغلب کاربران از دیدن آنها می‌خندند و می‌گویند که تصورات جالبی از استفاده آن داردند ولی برخی از دیدن این اقلام عصبانی و کلافه می‌شوند.