درنگ : سوکتی برای نصب روی پنجره توسط کمپانی کره‏ای کیوهو سونگ اند بوا طراحی شده که با استفاده از انرژی خورشیدی به شما امکان استفاده از الکتریسیته را می‎دهد. استفاده از انرژی خورشیدی یا سولار اخیرا رایج شده و پنل‎های خورشیدی متفاوت برای تامین این انرژی در دسترس قرار گرفته است. اما هیچ یک از این پنل‎ها پریز مستقیم نداشته است. محصول جدید این کمپانی به طور مستقیم روی پنجره نصب شده و دارای پریز است.