درنگ: با نزدیک شدن به ساعت برگزاری مراسم تحلیف تقریبا تمام میهمانان از سراسر جهان به ایران آمدند و فرودگاه مهرآباد میزبان پروازهای اختصاصی سران کشورها بود.

ورود وزیر امور خارجه المان به فرودگاه بین المللی مهرآباد جهت حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

 

ورود نماینده ویژه کویت به فرودگاه بین المللی مهرآباد جهت حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

 

ورود وزیر امور خارجه ترکمنستان به فرودگاه بین المللی مهرآباد جهت حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

 

پرواز رئیس جمهور افغانستان به فرودگاه بین المللی مهرآباد جهت حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

 

ورود معاون امور خارجه آنگولا به فرودگاه بین المللی مهرآباد جهت حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

 

ورود وزیر اقتصاد قطر به فرودگاه بین المللی مهرآباد جهت حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

 

ورود وزیر امور خارجه قزاقستان به فرودگاه بین المللی مهرآباد جهت حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

 

پارکینگ رنگارنگ مهرآباد