در محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه تریلر حامل بیل مکانیکی در مسیر شمال به جنوب خیابان استخر در حال حرکت بود که بعد از عبور از زیر پل استخر و بدون برخورد با پل به دلیل نامشخصی از مسیر منحرف و با جداول کنار خیابان برخورد کرده و در ابتدای بلوار پروین واژگون شده است.

تریلر در زمان واژگونی به هیچ خودرو و عابر پیاده‌ای برخورد نکرده و این حادثه هیچ مصدومی نداشت.

آتش نشانان با کمک جرثقیل این تریلر را به حالت عادی در آورند.

واژگونی تریلر حامل بیل مکانیکی در تهرانپارس واژگونی تریلر حامل بیل مکانیکی در تهرانپارس واژگونی تریلر حامل بیل مکانیکی در تهرانپارس واژگونی تریلر حامل بیل مکانیکی در تهرانپارس واژگونی تریلر حامل بیل مکانیکی در تهرانپارس