درنگ : در معماری سبک‎‌های متفاوتی وجود دارد. اما گاهی چیزهایی می‏‌بینیم که با خصوصیات هیچ یک از سبک‎های معماری سازگاری ندارد و البته زیبا هم هست. بریتانیا جایی است که بیشترین سازه‎های عجیب و خارج از سبک دنیا در آن وجود دارد.

کریس لابروی یکی از هنرمندان سه‏‌بعدی کار است که روی نمای بناها کار می‏‌کند. در زیر شما را با یکی از تازه‏‌ترین کارهای او آشنا می‏‌کنیم. نمایی که متشکل از چندین کفش است.