درنگ : طبیعت و زندگی مدرن شهری معمولا مقابل هم هستند اما گاهی با کارهای هنری می‎توان این دو را ادغام کرد. افراد بسیاری هستند که از آن‌ها به عنوان هنرمندان خیابانی یاد می‎شود. هنر این افراد نقاشی در خیابان است. اما اخیرا این افراد سبک جدیدی ارائه دادند که در آن نقاشی آن‌ها با گیاهان معنی پیدا می‏‌کند. در زیر نمونه‌های آن را می‌بینید.