درنگ : ۶۰۰ شرکت‌کننده این رقابت لباس‌هایی با موضوعات مرتبط با کریسمس به تن کردند و سعی در رقابت با یکدیگر برای نمایش زشت‌ترین لباس ممکن را داشتند. شرکت کنندگان در سه گروه کودکان (۶ تا ۱۸ سال)، بزرگسالان (۱۸ تا ۹۹ سال) و خانواده که از ۲ تا ۵ نفر بودند، حضور یافتند. تصاویر زیر لباس برخی از شرکت‌کنندگان این مسابقه را به نمایش می‌گذارد.