درنگ: «استیون مانچین» وزیر خزانه‌داری امریکا و نامزدش «لوئیز لینتون» هنرپشیه اسکاتلندی تصمیم به ازدواج داشتند و می‌خواستند این تصمیمشان را مخفی نگه دارند که موفق نشدند و خبر عروسی آنها توسط ویلبر روس وزیر بازرگانی رسانه‌‎ای شد.

لینتون در مصاحبه‌ای از طریق ایمیل تائید کرده که که روز شنبه مراسم عروسی‌شان برگزار شده است. البته او زیر بار افشای اسامی مهمانان و کسانی که از سران دولتی در این مراسم بوده‌اند نشده است.

تنها توضیح او این بوده که از وزارت‌خانه‌های امریکا افراد زیادی در این مراسم حضور داشتند.

گفته می‌شود که دونالد و ملانیا ترامپ هم مهمانان ویژه این مراسم و دو نفر از ۳۰۰ مهمان احتمالی این مراسم بوده‌اند.