درنگ : جدا از اهمیت کتاب و تاثیر خواندن آن در زندگی روزمره، کتاب‌ها می‌توانند تا حد زیادی در زیبایی منزل نقش داشته باشند. در ادامه توجه شما را به تعدادی از کتابخانه‌های زیبای منازل جلب می‌کنیم:

 

تفکیک آنهایی که خوانده شدند و آنهایی که قرار است خوانده شوند

 

استفاده مفید از فضا

 

 

چی بهتر از این، هم صندلی هم کتابخانه

 

تاکید به کتاب‌‌خوانی …

 

جغرافیای کتاب‌خوانی

 

قاب پنجره

 

درخت خانه ما به حکم پدرم، هر سال بهار کتاب می‌دهد

 

پیانو یا کتابخانه؟! پیشنهادی برای عاشقان موسیقی و کتاب

 

چرا همیشه خط صاف؟!