درنگ : کمپانی «اومبرا» قفسه کتابی طراحی کرده که شبیه هیچ یک از قفسه‌‏های قبلی نیست. این قفسه توانایی تحمل ۱۲ کیلو وزن را دارد و به طور مستقیم داخل دیوار پیچ می‏‌شود.

خاصیت ویژه آن پنهان و نامشخص بودن آن است. این قفسه‌ها توانسته جوایز بسیاری به واسطه طراحی منحصربه‎فردش ببرد.