فیلم | دختر سعودی هنگام خرید خودرو لوکس

 

 

 

  تحولی دیگر در زندگی زنان سعودی | تاکسیرانان زن در عربستان

 

 

  کشته شدن اولین راننده زن در عربستان سعودی | تصویر خودرو