درنگ: ریچاردسون  ۴۲ ساله (Kevin Richardson) منطقه‌ای محافظت‌شده در آفریقای جنوبی در اختیار دارد که ۳۱ شیر در آن زندگی می‌کنند. بسیاری از این شیرها در حبس متولد شده و بزرگ شده‌اند.

بزرگترین خطری که اکنون شیرهای آفریقایی را تهدید می‌کند، بازار داغ استخوان شیر است که در آسیا پا گرفته و میزان شکار شیرها را افزایش داده‌است. در آسیا از استخوان شیر در نوعی طب سنتی استفاده می‌شود.

ریچاردسون می‌گوید کار او پرورش دادن شیرها نیست بلکه تنها تلاش دارد از این شیرهای نجات یافته تا زمان مرگشان نگهداری کند.