درنگ: پس از شنیدن خبر فوت بنیتای هشت ماهه پس از ۶ روز از ربوده شدنش تصاویری از حال و هوای منزل خانواده‌اش منتشر شد.