درنگ : در حالی که رسانه‌های اصولگرا حضور بدون تشریفات محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در پرواز مشهد – تهران را به عنوان یک حرکت مردمی و قابل توجه منتشر کرده‌اند رسانه‌های اصلاح طلب نیز نوشته‌اند: خبرگزاری‌های اصولگرا این‌قدر ذوق‌زده شده‌اند که یک اتفاق معمولی را عکس و خبر کرده‌ و نوشته‌اند: شهردار سابق تهران امروز بدون تشریفات سوار هواپیمای پرواز مشهد – تهران شد. مگر قرار بوده جز این باشد!