درنگ: مردم معمولا مشکلاتی مشابه درباره آمادگی جسمانی‌شان دارند. مخصوصا افرادی که کارهای دفتری انجام می‌دهند در قسمت کمر و گردن مشکلاتی دارند. برای این افراد بیشتر توصیه می‌شود که نرمش‌های کششی انجام دهند. اما هر بار که تمرینی کششی انجام می‌دهیم ماهیچه بخشی از بدنمان کشیده می‌شود. در عکس‌‎های زیر می‎توانید ببینید که با انجام هر نرمش یا حرکت کششی کدام ماهیچه درگیر می‌شود.