درنگ: جلسه محاکمه قاتل آتنا دختر پارس آبادی صبح امروز شنبه چهارم شهریورماه در دادگاه اردبیل به صورت غیرعلنی برگزار شد. در نخستین جلسه محاکمه، پدر و مادر آتنا به همراه وکیلشان حضور یافتند.