اعداد جالب جلوی دلار آمریکا در یک صرافی

 

عدد صفر جلوی دلار آمریکا در صرافی دیگر

 

دلار: ۴۰۰۰ تومان خرید ؛ ۴۰۱۴ فروش

عکس‌ها از ایسنا