اردبیل لرزید | ترک‌خوردن برخی ساختمان‌ها | اعزام تیم‌های امداد