درنگ: این اشخاص معمولا اصول رنگ را نادیده گرفته و ترکیب‌های دلخواهشان را به عنوان سبکی از پوشش در خیابان به نمایش می‌گذازند؛ در ادامه شما را به دیدن تعدادی از این ست‌ها دعوت می‌کنم.