درنگ : رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگاه امروز حمید بقایی برگزار شد و برخی با شانتاژ‌های تبلیغاتی نمی‌توانند برای خود وجهه و آبرو درست کنند. فضاسازی اثری در روند دادرسی پرونده‌ها نخواهد داشت.