بهاره رهنما و همسرش در روز برفی تهران هم عکسی از خود منتشر کردند

 

مهناز افشار در روز برفی تهران در کنار آدم برفی زیبا

 

پریناز ایزدیار در روز برفی تهران