درنگ : با استفاده از انواع اشیاء می‎توانید یک اثر هنری درست کنید. تنها چیزی که نیاز دارید داشتن ایده مناسب و کمی خلاقیت است. در زیر به برخی از وسایل ساخته شده اشاره می‎کنیم که اجزاء تشکیل دهنده آن‌ها فقط سکه و کلید هستند. دو وسیله‎ای که مقدار زیادی از آن‌ها در خانه‌ها وجود دارند و به دلیل بدون استفاده بودن اکثر اوقات دور ریخته می‌‏شوند. می‎توان با آن‌ها وسایل دکوری زیبا برای خانه ساخت.