درنگ:  کارکنان کافه ۱۰ نفر از جوانان دارای سندروم داون و اوتیسم هستند که نوشیدنی و غذا درست می‌کنند، ساز می‌نوازند و از مشتری‌ها پذیرایی می‌کنند.

آنها ۶ ماه برای افتتاح این کافه آموزش دیده‌اند و به یک مربی آن را اداره می‌کنند.

سازمان بهزیستی از حامیان کافه دانتیسم در میدان ونک تهران است.

محمدرضا اسدی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در جامعه ایران بیشتر نقاط ضعف افرادی دیده می‌شود که شبیه بقیه افراد جامعه نیستند اما جامعه هم در قبال توانمندسازی آنها مسئول است و باید از آنها حمایت کند.