درنگ :  اگر کمی خلاقیت داشته باشیم می‌‏توانیم از بسیاری از وسایل درریز وسایلی که کاملا مورد استفاده باشند بسازیم. در زیر می‎توانید برخی از این نمونه‌ها را ببینید.