درنگ: آبشاری که در تصاویر می‌بینید نزدیک به چیانگ مای است و ساختاری چند لایه‌ای از رسوب سنگ آهک دارد.