به گزارش درنگ، جیمز سیسوم ۳۵ ساله و اشلی اشمایدر ۳۲ ساله هردو اهل کالیفرنیا، در پناهگاهی در کوه اورست با یکدیگر ازدواج کردند. این زوج برای رسیدن به پناهگاه مورد نظرشان سه هفته به کوهنوردی پرداختند درحالی که یک عکاس مراسم عروسی نیز در تمامی مسیر آنها را دنبال می‌کرد تا در هر لحظه از مسیر تصویر آنها را ثبت کند.

این دو یک سال برای آغاز این سفر برنامه‌ریزی کردند تا ازدواجی متفاوت از دیگران داشته باشند و خاطره‌ای به یاد‌ماندی را برای خود ثبت کنند. در نهایت این زوج در ارتفاع بیش از پنج هزار متری بالاتر از سطح دریا درحالی که عروس لباس سفید عروسی و داماد کت و شلوار رسمی به تن داشتند، با یکدیگر ازدواج کردند.