با تغییرات فراوان محیط زیستی گونه های مختلفی از حیوانات در معرض انقراض قرار گرفته اند. تیم فلچ عکاسی اهل لندن است که به تازگی کتابی از این حیوانات منتشر کرده است. تیم در عرض ۵ سال نقاط مختلف دنیا را برای یافتن این حیوانات خاص گشته و این کتاب را جمع آوری کرده است. هدف او از گردآوری این کتاب جلب کردن توجه افراد به این حیوانات زیبا و عجیب است که شانس زیادی برای زندگی بر روی این کره خاکی را ندارند.