درنگ: این مراسم که از ۳۱ ماه اکتبر آغاز می‌شود و تا دو روز به طول می‌کشد به یاد از دست رفتگان است و افراد با پوشیدن لباس های مخصوص و گریم های سنتی در میدان های اصلی شهر و گورستان ها تجمع می‌کنند.

شرکت کنندگان اغلب به اعتراض علیه خشونت و اتفاقات مختلف در طول سال که منجر به مرگ شده نیز می پردازند. امسال هم شرکت کنندگان قربانیان زلزله اخیر مکزیک را به یاد آوردند.

آوردن گل و شمع به عنوان یادبود یکی از مرسومات این فستیوال است.

 

فستیوال مردگان در مکزیکفستیوال مردگان در مکزیکفستیوال مردگان در مکزیکفستیوال مردگان در مکزیک فستیوال مردگان در مکزیک فستیوال مردگان در مکزیک فستیوال مردگان در مکزیک فستیوال مردگان در مکزیک فستیوال مردگان در مکزیک