دنیایی که با چشم های عادی نمی توان دید. در ادامه تصاویر زیبایی از دنیای شگفت انگیز در زیر میکروسکوپ ها آمده است.

چشم انسان

توت فرنگی

نمک و فلفل

دانه گندم

قهوه

کدو