درنگ: در این ویدیو که “توفان تمام و عیار” نام دارد می‌توان میلیون‌‌ها ستاره را در سرتاسر آسمان شب مشاهده کرد درحالی که توفانی بزرگ در افق درحال حرکت کردن است.

این تصاویر به شدت کمیاب در سیارگوی فیلیپین ثبت شده‌اند. مارتین برای ثبت آن باید در بهترین شرایط محیطی و آب و هوایی در این مکان حضور پیدا می‌کرد، زیرا تنها چند ماه از سال میزان آلودگی نوری در این منطقه به حداقل می‌رسد و می‌توان کهکشان راه شیری را مشاهده کرد.