درنگ:  حتی زمانی که بتوانید آنها را تشخیص دهید، نمی‌توانید مانع از بهت‌زدگی خود از توانایی شگفت‌آور آنها در استتار بدنشان در پس‌زمینه‌ طبیعی شوید. برخی از آنها مانند سفره‌ماهی دندان کوچک استرالیایی بدن خود را شبیه به بستر ماسه‌ای اقیانوس می‌کند و برخی دیگر مانند پروانه گوگردی خط‌‌دار از ترکیبی برخوردارند که نمی‌توان آنها را از برگ‌های درخت تشخیص داد.