از مهمانان زن درخواست شده‌بود با خود سه دست لباس به همراه داشته‌باشند تا از تکراری شدن احتمالی لباس‌ها جلوگیری شود. بیش از ۲۵۰ نفر از اعضای خانواده مسی و دوستان وی در این مراسم که در هتلی در روزاریوی آرژانتین برگزار شد، حضور داشتند.