درنگ :  اسماعیل نجار گفت:

* پس از وقوع زلزله برخی خبرها حاکی از این بود که تعدادی از جانباختگان بدون دریافت گواهی فوت و مجوز پزشکی قانونی توسط اقوامشان به خاک سپرده شده اند که در همین راستا کمیته‌ای برای تحقیق در این خصوص و شناسایی این اجساد با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، بخشداری ها، ثبت احوال و … تشکیل شد

* در روز گذشته نیز اجساد ۲۵ نفر از افرادی که بدون گواهی فوت دفن شده بودند، شناسایی و برایشان گواهی صادر شد

* فعالیت این کمیته همچنان ادامه دارد و ممکن است در روزهای آتی نیز تعداد بیشتری از این اجساد شناسایی شوند

* آخرین آمار قربانیان زمین لرزه کرمانشاه ۴۸۳ نفر است. احتمال دارد که چند نفری هم به این تعداد از قربانیان اضافه شود