درنگ : طرفداران تیم سیهاک سیاتل در حین تماشای بازی تیم محبوبشان به اندازه‌ای هیجان زده شدند که صدای آنها توانست زمین را به اندازه بک ریز زلزله به لرزه درآورد.

طرفداران این تیم فوتبال آمریکایی به پرسروصدا بودن مشهورند و ورزشگاه خانگی این تیم دوباره عنوان رکورددار بلند‌ترین غرش و هیاهوی جمعی در کتاب گینس را به دست آورده‌ است.

در سال ۲۰۱۳ شدت صوت در این ورزشگاه به ۱۳۶٫۶ و در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۷٫۶ دسیبل رسید.

 

در بازی اخیر نیز در لحظه‌ای حساس از اواخر مسابقه، طرفداران در حین تشویق صدای انفجاری از خود ایجاد کردند و شدت این صوت به اندازه‌ای شدید بود که لرزه‌نگارهای دانشگاه واشنگتن که در نزدیکی ورزشگاه واقع شده است لرزه‌های ناشی از آن را ثبت کردند.

لرزه‌نگارها به منظور ثبت امواج لرزه‌ای ایجاد شده توسط زلزله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا دانشمندان بتوانند با استفاده از آن شدت زلزله را محاسبه کنند. برای مثال ریززلزله‌ها شدتی برابر دو یا کمتر از آن دارند که انسان توانایی احساس آن را ندارد.

محققان دانشگاه واشنگتن تایید کردند هیاهوی طرفداران تیم سیاتل به اندازه‌ای شدید بود که امواج صوتی برابر لرزه‌های یک ریززلزله با شدت یک ریشتر از خود ایجاد کرد که اگرچه شدت پایینی است اما برای یک دقیقه ادامه داشت. این اولین‌باری نیست که انسان‌ها امواج لرزه‌ای در زمین ایجاد کرده‌اند، عملیات استخراج معدن، استخراج آب، سد‌سازی، نیروگاه‌ها و بسیاری از دیگر فعالیت‌ها از جمله تست موشکی می‌تواند زلزله‌های مصنوعی در زمین ایجاد کند.

این حتی اولین‌ بار نیست که طرفداران فوتبال باعث بروز زلزله در زمین شده‌اند. در سال ۲۰۱۳ نیز طرفداران همین تیم با هیجان شدید خود لرزه‌نگارها را به اشتباه انداختند.