درنگ : ساخت این فیلم به کارگردانی گیلس پکه-برنر (Gilles Paquet-Brenner) و با بازی مکس آیرونز، گلن کلوس، گیلیان اندرسون و کریستینا هنریکز از سپتامبر سال ۲۰۱۶ کلید خورد.