درنگ: به همین منظور هم در دنیای مد، طراحان باهوش برای رفع این یکنواختی با استفاده از مد روز، بندهایی را طراحی کردند که این ساعت‌ها را از حالت اسپورت در آورده و تبدیل به یک اکسسوری شیک در ست لباس می‌کند.

این بندها اکنون در مدل‌های مختلف تبدیل به ترندی در دنیای مد شده اند.