کاشت نهال درخت به عنوان هدیه نمادین رئیس جمهوری و بانوی اول فرانسه به همتای آمریکایی در محوطه جنوبی کاخ سفید در واشنگتن

 

تدارک مفصل ترامپ برای ماکرون