درنگ: هر روز در بحث دکوراسیون داخلی و وسایل منزل کانسپت‌های جدیدی ارائه می‌شوند. در آخرین اقدام هم طراحان تختی طراحی کردند که به شکل لانه پرندگان است و داخل آن هم تخم‌های پرنده قرار دارد. این تخت در اندازه‌ای بزرگ است و به غیر از زیبایی ظاهری باعث می‌شود وقتی در آن استراحت می‌کنید و به شکلش فکر می‌کنید آرامش روحی هم داشته باشید.