ناصر حسینی تبریزی در گفتگو با درنگ درباره کاهش استقبال مردم از رستوران‌های عرضه کننده چلوکباب به علت شیوع تب کریمه کنگو گفت: استقبال مردم کاهش نیافته است. شهروندان برای صرف غذای مورد نظر حتماً به رستوران‌های مجاز و دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های چلوکباب مراجعه کنند.

وی در خصوص رستوران‌های موجود در حاشیه جاده‌ها تاکید کرد: اتحادیه به هیچ عنوان رستوران‌های کنار جاده‌ها را تایید و تضمین نمی‌کند چرا که تحت نظارت نیستند، مالیات پرداخت نمی‌کنند و پروانه کسبی از اتحادیه ندارند.

به گفته رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت به علت شیوع تب کریمه کنگو، این اتحادیه نظارت خود را با اعزام مامور و ناظر بهداشت به رستوران‌ها افزایش داده و در ماه دو بار به رستوران‌های مجاز برای نظارت بر نوع گوشت مصرفی در غذا سرکشی می‌کند.

در حالی رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت تاکید می‌کند که استقبال از رستوران‌ها کاهش نیافته است که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اعلام کرده است قیمت گوشت به دلیل عدم استقبال مردم به دلیل هراس از تب کریمه کنگو کاهش یافته است.