اکبر عبدی در صفحه اینستاگرامش برای تبریک به نوید محمدزاده این گونه نوشت: «با عرق‌گیر با استعداد و باهوش و کاربلد گفت مهم‌ترین چیز خانواده و ایران من است»