درنگ: این سیستم که در قالب عینک روی کلاهخود سربازان قرار می‌گیرد می‌تواند تصاویر مختلفی از نقشه‌ها تا موقعیت دوستان و دشمنان و حتی تصاویر دید در شب را در برابر چشمان سرباز نمایش دهد.

اگر سرباز سلاح خود را به سوی هدفی نشانه بگیرد، تصویر هدف و دیگر جزئیات از قبیل فاصله تا هدف را می‌توان روی چشمی این سیستم مشاهده کرد. این سیستم در تاریکی نیز به دوربین‌های دید در شب تبدیل می‌شود تا سربازان به راحتی بتوانند اطراف خود را مشاهده کنند.

سیستم TAR می‌تواند موقعیت سربازان را با اهدافشان تطبیق دهد تا اطلاعات دقیقی در اختیار سربازان قرار گیرد. با وجود این سیستم سربازان برای موقعیت‌یابی خود یا هدف دیگر نیازی ندارند تا به صفحه GPS نگاه کنند زیرا اطلاعات آن مستقیم در برابر چشمانشان نمایش داده می‌شود.

عینک مخصوص این سیستم به صورت بی‌سیم به تبلتی متصل است که در کمربند سربازان گنجانده شده‌است. عینک از نمایشگری دوبخشی برخوردار است تا درصورت نیاز بتواند تصاویر پشت سر و رو‌به‌روی سرباز را همزمان نشان دهد.

سربازان همچنین با کمک این سیستم می‌توانند بدون نیاز به سرک کشیدن، اسلحه خود را بالای دیواری ببرند تا آنچه در پس دیوار درحال وقوع است را روی عینک خود مشاهده کنند. سربازان از طریق تبلت می‌توانند اطلاعات خود را با دیگر اعضای گروهان در میان بگذارند.