درنگ: ۱۶ شرکت هواپیمایی در خطوط هوایی ایران فعالیت دارند. بررسی آماری تعداد پروازهای به موقع و تاخیردار این شرکت‌ها در فرودگاه مهرآباد در بهار ۹۶ به تفکیک هر ماه به شرح زیر است:

بررسی وضعیت تعداد پروازها نشان‌ می‌دهد شرکت هواپیمایی آسمان با ۳ هزار و ۳۰ پرواز در بهار امسال بیشترین پرواز و شرکت پویا ایر نیز با ۳۲ پرواز کمترین پرواز را به خود اختصاص داده است.

درصد تاخیرهای پروازی ایرلاین‌ها در بهار

delay

نسبت تاخیرها به پروازهای به موقع در بهار ۹۶ به تفکیک هر ایرلاین نشان می‌دهد در سه ماهه نخست امسال نیم یا بیش از نیمی از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی اترک، ایران ایرتور، تابان، ایران ایر، آتا و آسمان با تاخیر مواجه شده است.

نمودار کل پروازها، پروازهای به موقع و پروازهای تاخیردار در خردادماه

بررسی آخرین ماه فصل بهار نیز نشان می‌دهد، تاخیر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایر، ساها، کاسپین، زاگرس، آتا و آسمان بالای ۴۰ درصد بوده است به طوریکه ۴۸ درصد از پروازهای آتا، ۴۵ درصد از پروازهای آسمان، ۴۴ درصد از پروازهای کاسپین، ۴۱ درصد از پروازهای شرکت ساها و ۴۰ درصد از پروازهای شرکت هواپیمایی هما و کاسپین در خرداد با تاخیر مواجه شده‌اند.

در عین حال شرکت هواپیمایی معراج کمترین تاخیر را نسبت به کل پروازهای خود در بین ۱۶ شرکت هواپیمایی داشته است.

از این پس به صورت ماهانه آمار پروازها، تاخیرها و پروازهای به موقع ایرلاین‌ها در بخش سفر درنگ منتشر می‌شود.