داوود ربیعی در گفتگو با «درنگ» با تحلیل و آسیب شناسی تاخیرهای پروازی گفت: تاخیرهای پروازی چندین علت دارد؛ یکی از مهمترین علل تاخیر، آب و هوا و تغییرات اقلیمی فرودگاه مبدا، فرودگاه مقصد یا حتی مسیر پروازی است که شرایط حکم می‌کند پرواز انجام نشود.

این تحلیلگر صنعت هوانوردی افزود: هواپیما سیستمی به نام performance (کارایی) دارد و از هر اقدامی که منتج به کاهش بهره ورری هواپیما شود باید جلوگیری کرد. به عنوان مثال اگر دمای هوا بسیار بالا یا بسیار پایین باشد این شرایط بسته به نوع هواپیما، فرودگاه مبدا یا فرودگاه مقصد ممکن است مانع انجام پرواز شود.

وی گفت: در عین حال برای هر فرودگاه حداقل دید برای نشست و برخاست تعریف شده که این حداقل دید به تناسب دستگاه‌های کمک ناوبری فرودگاه مربوطه متغیر است. بنابراین اگر به دلایل آب و هوایی و گردوغبار حداقل دید امکان پذیر نباشد مجوز ورود به فرودگاه یا خروج از فرودگاه مربوطه به هواپیما داده نمی‌شود؛ در این شرایط نیز پروازها با تاخیر مواجه می‌شوند.

ربیعی گفت: هر چند هواپیما یک صنعت «های تکنولوژی» است اما در عین حال یک وسیله بسیار حساس است. بنابراین بروز تاخیرات هوایی در شرایط اقلیمی یک اتفاق طبیعی است همانطور که در فصل ژانویه به دلیل سردی هوا بسیاری از پروازها با تاخیرهای ساعتی انجام می‌شود.

این پژوهشگر صنعت هوانوردی، نقص فنی را علت دیگر تاخیرهای پروازی عنوان کرد و گفت: طبیعتا در صورت بروز کوچکترین نقص در سیستم هواپیما انجام پرواز منطقی نیست چراکه امنیت پرواز مهمترین اصل در صنعت حمل و نقل هوایی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: اما روشی که در  این شرایط برای جلوگیری از تاخیر در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از هواپیماهای backup (جایگزین) است. در دنیا به عنوان مثال اگر ایرلانی با حدود ۳۰ ناوگان فعالیت می‌کند حداقل ۳ تا ۴ فروند از هواپیمای خود را به عنوان هواپیمای جایگزین در نظر می‌گیرد و این هواپیماها یا صرفا در مواقع مواجه شدن هواپیمای دیگری با نقص فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا اگر در شبکه پروازی روزانه عملیاتی شوند به صورت محدود خواهد بود.

ربیعی ادامه داد: در ایران متاسفانه غالب ایرلاین‌ها به دلیل نداشتن هواپیمای کافی و حتی ناوگان مدرن، حتی ایرلاین‌های مطرح کشور هم در بسیاری از موارد، هواپیمای جایگزین برای عملیاتی شدن به جای هواپیمای دارای نقص فنی ندارند.

این تحلیلگر صنعت هوانوردی افزود: یک هواپیما اگر در اولین پرواز خود با نقص فنی مواجه شود، این نقص فنی به سایر پروازهای این هواپیما در مسیرهای همان روز تعمیم داده می‌شود و یک زنجیره تاخیر رخ می‌دهد.

  تاخیر بیش از ۵۰ درصد پروازهای ۵ ایرلاین | کدام ایرلاین‌ها کمتر تاخیر دارند؟

وی گفت: فارغ از دلیل تاخیر، یک شرکت هواپیمایی باید در قبال مسافران آن پرواز احساس مسئولیت داشته باشد اما متاسفانه مسئولان شرکت‌های هواپیمایی ما احساس مسئولیتی در زمان وقوع تاخیر در قبال مسافران ندارند.

ربیعی با بیان اینکه در مقابل بی‌مسئولیتی ایرلاین‌ها هیچ نظارتی نیز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری وجود ندارد، گفت: در این شرایط هیچ ایرلاینی نگرانی از این بابت ندارند که در قبال این عدم مسئولیت خطری متوجه آنها باشد.

این پروژهشگر حمل و نقل هوایی گفت: در کدامیک از تاخیرها به یاد داریم که مدیر روابط عمومی یک ایرلاین به عنوان رابط بین مدیرعامل و مردم در جمع مسافران پروازهای تاخیردار حاضر شده و فقط یک عذرخواهی کرده است؟ فقط در مواقعی رئیس ایستگاه ایرلاین مربوطه در فرودگاه شاید وارد عمل شود که آن هم در بسیار مواقع مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در بیشتر مواقع در پروازهایی که با تاخیر مواجه می‌شوند مسافران رها می‌شوند و هیچ مسئولی پاسخگو نیست و این تبدیل به یک روال شده است.

ربیعی ادامه داد: بنابراین در شرایط تاخیرهای پروازی با دو چالش اساسی مواجه هستیم؛ نخست اینکه مرجعی به عنوان نهاد ناظر بر حقوق مسافران وجود ندارد و چالش دوم اینکه نهاد پاسخگو و مسئول در قبال مردم مشخص نیست. بنابراین مرجع رسیدگی و نظارت بر حقوق مسافران باید مشخص و نهاد پاسخگو (ایرلاین، فرودگاه یا آژانس هواپیمایی) تعیین شود.