درنگ: ورود سران یک کشور و مدیران رده بالا به جمع مردم و شنیدن اعتراضات عمومی آنها موجب می‌شود که اذهان آن قشر از جامعه پالایش پیدا کرده و تخلیه هیجانی شوند و این امر آنها را راغب می‌کند در امور کشور مشارکت بیشتری داشته باشند. دقیقا مانند کاری که رئیس جمهور با آتش نشانان حادثه پلاسکو، کارگران در روز کارگر و به ویژه معدنچیان معدن زمستانی یورت در استان گلستان انجام داد.

همچنین باید در نظر داشت محیطی که یک رییس جمهور، رئیس مجلس، معاونان آنها، وزرا و … در آن حاضر می‌شوند و به حرف‌های مردم گوش می‌دهند با یکدیگر متفاوت است. زمانی که مسئولی وارد یک حسینه می‌شود درخواست‌های متفاوتی را می‌شنود تا زمانی که وارد جمع کارگران و یا کارمندان می‌شود.

حضور سران کشور و مدیران در جمع کارگران و کارمندان در صورتی که متکلم وحده نباشند آنها را با مشکلات معیشتی این قشر از جامعه روبرو می‌کند و باید آماده شنیدن تندترین انتقادها به وضعیت موجود آن قشر باشند. نکته مهم انتقادپذیری و تحمل انتقادات تند کارگران و کارمندان از سوی مسئولان، تزریق امیدی مجدد به این قشر است.

همچنین زمانی که مسئولان در دانشگاه‌ها حاضر می‌شوند و با جمعی از نخبگان رابطه برقرار می‌کنند و مشگلات آنها را می‌شنوند، جمعی از افراد که انگیزه بالایی برای رشد و توسعه کشور دارند، امید بیشتری برای ماندگاری و تلاش بیشتر پیدا می‌کنند.

حضور روسای قوا و وزرا در دانشگاه بیشترین تاثیر را در جامعه می‌تواند داشته باشد. حضور در دانشگاه‌ها به ذهنیت دانشجویان به صورت مثبت شکل می‌دهد و عناصر تخریبی را در مجموع از جامعه کاهش می‌دهد. همچنین قدرت تشخیص و بازدهی نیروهای جوان را بهبود می‌بخشد.

جوابی که یک مقام مسئول به اعتراضات مردمی می‌دهد می‌تواند صداقت، عملکرد و رفتار او را مشخص کند. به طور مثال گوش دادن به اعتراضات مردمی حتی اگر واکنشی را به همراه نداشته باشد موجب نشاط عمومی آنها می‌شود. ضمن اینکه آنها را از حالت بی‌تفاوتی نسبت به جامعه و کشور خود خارج می‌کند. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند موجب تخلیه بار منفی موجود در معترضین شود و از تخریب‌های احتمالی جلوگیری کند.