درنگ: رسول خضری با انتقاد از اینکه بی‌برنامگی دولت در موضوع اشتغال مشهود است، با انتقاد از تهدید معیشت ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر در پی انسداد مرزها گفت: متاسفانه دولت مصوبه‌ای را در پایان سال ۹۶ مبنی بر ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها تصویب کرد که بیکاری بیش از۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر و ۶ میلیون کسبه، اصناف و بازاریان مرزنشین را به دنبال داشت.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه ۹۷ اعتباری برای حمایت از کولبران پیش بینی شده است، ادامه داد: به طور قطع اگر آن مصوبه سریع‌تر لغو و معابر بازگشایی نشود تا ده‌ها سال تبعات منفی بیکاری مرزنشینان از بین نخواهد رفت و نمی‌توان مشکلات حاصل از این موضوع را جبران کرد.

خضری گفت: متاسفانه در حالی دولت شعار می‌دهد که ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم که آثار آن به هیچ وجه در جامعه مشهود نبوده و در عمل هزاران کولبر را در مرزها بیکار کرده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، با بیان اینکه نوار مرزی جزو خطوط قرمز نظام است و توجه به معیشت، اقتصاد و امنیت مرزنشینان باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: متاسفانه با مصوبه هیات دولت و رییس جمهور این موضوع به بحران خطرناک و بمب ساعتی تبدیل شده است که هر لحظه امکان انفجار آن می‌رود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ادامه داد: از دولت تقاضا داریم با ساماندهی کولبران بازگشایی مرزها را در دستور کار قرار داده و همچنین با ایجاد بازارچه های مرزی وضعیت آنها را سامان دهد.