درنگ:  اسفندیار اختیاری کسنویه در این باره اظهار داشت: وقتی فردی Ph.D می‌گیرد، برایش هزینه زیادی شده و وقتی به کشور مقصد می‌رود، علاوه بر اینکه این سرمایه‌گذاری را با خود می برد زمان سپری شده را نیز به کشور مقصد منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار بنیاد ملی نخبگان بیش از نیمی از مهاجران ایرانی به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. 

به گفته نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا طی سال ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ در رتبه یازدهم قرار دارد.

به گفته این نماینده مجلس، البته نرخ افزایش تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا از سال های ۹۲ تا ۹۶ کاهش داشته و از ۲۵ درصد به ۸ درصد رسیده است.