درنگ: او در جدید‌ترین پروژه خود به نام پولیکی یا در آغوش کشیدن در هاوایی با گچ‌های رنگی طبیعی و آب روی پوست سوخته درختان نقاشی‌هایی می‌کشد که با اولین بارش باران شسته خواهند شد. موضوع نقاشی‌های وی همواره پرتره انسان یا بخشی از بدن انسان بوده‌است. در این پروژه جدید انسان‌ها به گونه‌ای روی تنه درختان کشیده می‌شوند که گویی درختان را در آغوش گرفته‌اند.

این هنرمند اهل هاوایی که با نام هولا نیز شناخته می‌شود می‌گوید پولیکی پیام‌هایی درباره گرمایش جهانی، خشکسالی و جنگل‌زدایی به همراه دارد.

این نقاشی‌ها روی درختانی در مناطقی نامشخص در شمال غرب پاسیفیک ترسیم شده‌اند،‌ مناطقی که به گفته یورو در سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر آتش‌سوزی‌های وسیع و خشکسالی قرار گرفته‌اند.

یورو پیش از این روی دیوارهای بنادر یا صخره‌های ساحلی که در آب قرار داشتند در حالی که روی یک تخته شنا نشسته بود نقاشی‌های واقع‌گرایانه می‌کشید. وی روی سطوحی مانند دیوار بنادر یا یخ‌های قطبی پرتره‌هایی می‌کشید تا نسبت به تغییرات اقلیمی به جهان هشدار دهد. پس از ذوب یخ‌ها پرتره‌ها نیز نابود می‌شوند و به این ترتیب نتیجه آنی گرمایش جهانی را در برابر دیدگان جهان قرار می‌دهد.